WNT-verantwoording 2017 gemeente Buren
Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op gemeente Buren. Het voor gemeente Buren toepasselijke bezoldigingsmaximum is het algemeen wettelijke bezoldigingsmaximum. Het algemeen wettelijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000.

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de functievervulling

bedragen x € 1

G.A. Droffelaar

R. van der Starre

I.P.C. van Wamel-Geene

Functiegegevens

Griffier

Gewezen gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/6 – 31/12

Deeltijdfactor in fte

1,0

0,8

1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

ja

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

88.094

95.596

73.226

Beloningen betaalbaar op termijn

12.956

15.906

-

Subtotaal

101.050

111.502

73.226

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

181.000

144.800

106.120

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

-

-

Totale bezoldiging

101.050

111.502

73.226

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016

1/1 – 31/12

1/1 – 31/5

Deeltijdfactor 2016 in fte

1,0

1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

84.849

40.874

Beloningen betaalbaar op termijn

9.013

4.425

Totale bezoldiging 2016

93.862

45.299

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

bedragen x € 1

I.P.C. van Wamel-Geene

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Kalenderjaar

2017

2016

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)

1/1 – 31/5

1/6 – 31/12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

5

7

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 176

€ 175

Maxima op basis van de normbedragen per maand

92.500

162.000

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

254.500

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?

Ja

Bezoldiging in de betreffende periode

51.873

71.563

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

123.436

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

Totale bezoldiging, exclusief BTW

123.436

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.