Een thema is een grote maatschappelijke ontwikkeling. Deze ontwikkelingen kan de gemeente vaak niet zelfstandig beïnvloeden. De effecten van de ontwikkeling vaak wel. Om dit inzichtelijk te maken, werkt de gemeente met thema's. De raad besloot bij de behandeling van de Kadernota in juli 2016 de komende jaren te werken met de thema's:

  • Ontgroening en Vergrijzing
  • Versterking Eigen Kracht
  • Duurzaamheid